Magdalena Witulska-Dylewska Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radziejowie

Adres kancelarii

Kancelaria Komornicza nr II
w Radziejowie
Brzeska 5
88-200 Radziejów

Dodatkowe informacje

NIP: 6681935780
REGON: 385277074

Godziny pracy

Kancelaria czynna dla interesantów
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00

Komornik przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach
9.00 – 14.00 lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu

Rozliczenia finansowe

Wpłat dokonywać można osobiście w kasie Kancelarii czynnej
w godzinach urzędowania bądź na rachunek bankowy Komornika:
88 1020 2212 0000 5102 0420 9557

Informacje o właściwości miejscowej Komornika

Obszar działania

Komornik działa na terenie właściwości Sądu Rejonowego w Radziejowie, która obejmuje następujące gminy:

  • gmina i miasto Radziejów
  • gmina i miasto Piotrków Kujawski
  • gmina Bytoń
  • gmina Dobre
  • gmina Osięciny
  • gmina Topólka
  • gmina Izbica Kujawska
Komornik_newMap

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radziejowie Magdalena Witulska-Dylewska spełnia ustawowe warunki umożliwiające przyjmowanie spraw pochodzących z tzw. wyboru wierzyciela. Stosownie do treści art. 10 ust 1 Ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018r. wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika. W takim przypadku wierzyciel wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji składa pisemne oświadczenie że korzysta z prawa wyboru komornika.